Baggrund

Som et alternativ til normal brobygning i skolesystemet, blev ideen om at skabe en særlig innovationscamp født tilbage i 2010. Det førte til skabelsen af InnoCamp, som blev afviklet for første gang dette år. Ideen var, at en række virksomheder skulle stille konkrete opgaver/problemstillinger, som elever skulle bruge tre skoledage på at løse i særlige teams. Elever fra 8. årgang skulle arbejde sammen med elever fra ungdomsuddannelserne. Det betyder, at ungdomsuddannelserne kan spille deres kompetencer op mod hinanden og samtidig give grobund for en god, relevant og nærværende brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Efter at have haft stor succes med gennemførelsen af InnoCamp hvert eneste år siden 2010, er vi nu igen klar til at invitere alle 8. klasser fra Fredericia Kommunes folkeskoler samt studerende fra ungdomsuddannelserne til årets InnoCamp. I 2021 afvikles InnoCamp for 11. gang.