Formål

  • At etablere et udbygget brobygningskoncept, der tilgodeser de unges ønsker og behov.

 

  • At skabe rammer for innovative og entreprenante processer.

 

  • At etablere et forpligtende samarbejde mellem ungdomsuddannelserne, grundskolen og erhvervslivet.

 

  • At skabe en tilbagevendende event, der gennem innovation kan give merværdi for samfundet.

 

  • At bringe forskellige uddannelser og deres specielle kompetencer i spil, og dermed skabe merværdi til innovative processer og et medfølgende output.

 

  • At uddanne undervisere til at facilitere kreative og idegenererende processer.

 

  • At skabe klarhed og engagement omkring vigtigheden i innovation og entreprenørskab.

 

  • At udbrede bevidstheden om entreprenørskab og dets vigtighed for samfundet.