Elevcamp

InnoCamp starter med, at eleverne bliver delt ud i teams bestående af elever fra både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Dette giver ansvar til de ældste og mere seriøsitet og arbejdskraft fra de yngste. Samtidig kan det være med til at bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, mens erfaringsudveksling og forskellige kompetencer kan give kimen til nye tankemønstre og spændende løsningsforslag.

Alle teams skal altså så vidt muligt bestå af studerende/elever fra alle deltagende uddannelser. Dette giver mulighed for udveksling og udfordring af de forskellige faglige kompetencer, som elever fra forskellige institutioner ligger inde med. Samtidig giver det mulighed for og sikring af brugbar og givende brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

I hver gruppe vil der være elever fra 8. klasse og elever fra ungdomsuddannelserne.

Når de enkelte teams er sat sammen, kommer en række virksomheder og præsenterer en række udfordringer, som de gerne vil have teamene til at lave løsninger/løsningsforslag på. Teamene arbejder derefter på projektet i to dage, hvor de løbende kan få sparring fra lærere, erhvervsfolk og andre interessenter.

Når deadline er nået, skal alle teams præsentere deres løsningsforslag for et dommerpanel med repræsentanter fra interessegrupperne. Præsentationen skal beskrive deres målgruppe samt en grundig projekt- og konceptbeskrivelse, der skal indeholde illustrationer eller animationer af projektløsningen – eventuelt en reklamekampagne samt en salgsargumentation indeholdende diverse markedsanalyser og vurderinger.

Hvert projekt bliver bedømt, og de bedste fremlagte projektkoncepter går videre til en stor finale, hvor der vil være mulighed for at vinde både ære og præmier.