LærerCamp

Årets lærercamp er onsdag d. 27. oktober 2021
 
Som lærere på InnoCamp bliver man en del af det store hold af InnoCoaches, som løbende skal facilitere og hjælpe eleverne undervejs. For at ruste jer bedst muligt til denne opgave, får I på den obligatoriske lærercamp mulighed for at opleve grundprincipperne i InnoCamp-konceptet:
  • 1. Præsentation af udfordring
  • 2. Arbejde med alt løse opgaven/fokusere på målgrupper/konceptbeskrivelser
  • 3. Pitch
  • 4. Præsentation
Camplederne vil føre jer igennem et dagsprogram, hvor I dels oplever, hvilke krav der stilles til eleverne, dels præsenteres for de øvelser, der vil være undervejs. Formålet er, at I som lærer er godt rustet til at hjælpe eleverne med idéudvikling, konceptbeskrivelser og præsentationstræning.
 
Lærercampen er traditionen tro en lærerig og inspirerende dag, hvor der er højt humør og rig lejlighed til at mødes som kolleger på tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner.
 
InnoCamp er vært ved både frokost samt kaffe og kage.