Program

InnoCamp 2021

Vi genoptager i år traditionen med InnoCamp i Fredericia.

Det er en innovations-camp for ca. 5-600 unge mennesker fra Fredericia Kommune. Halvdelen kommer fra folkeskolernes 8. klasser og halvdelen fra ungdomsuddannelserne. Campens formål er at bygge bro mellem folkeskole, ungdomsuddannelserne og videre til erhvervslivet.

Vi startede tilbage i 2010 med den første InnoCamp, og hvert år siden har forskellige virksomheder fra Fredericia stillet udfordringer til rådighed, som de unge kan arbejde med. Dette giver en masse gode ideer til virksomhederne, og eleverne er vilde med at arbejde med rigtige problemstillinger.

Samarbejdet er helt unikt og startet her i Fredericia, men er i de senere år blevet kopieret flere steder i landet. Vi har også været i ministeriet og præsentere InnoCamp.

InnoCamp 2021 løber af stablen fra d.23. til 26. november i Eksercerhuset på
Bülows Kaserne.

Virksomhederne skal udarbejde en konkret udfordring, som eleverne kan arbejde med. I løbet af de 2 dage skal virksomhederne præsentere udfordringen og senere komme og se resultaterne af elevernes arbejde. Vi arbejder ud fra en camp-model, hvor eleverne via forskellige processer bliver guidet igennem idegenerering, prototypefremstilling og får konkrete værktøjer til hvordan man fremlægger ideen på den rigtige måde.

I år er campen lidt anderledes. Den er blevet delt i to camps, á 2 dage, så vi ikke er samlet så mange ad gangen. Det betyder, at vi får brug for flere virksomheder eller, at I stiller jeres udfordring to gange. FN’s Verdensmål og STEM bliver en del af projektet.

Som virksomhed eller elev deltager man enten 23.+24. eller 25.+26. november.

Kort fortalt er vores set-up, at virksomhederne skal:

  1. Bidrage med en udfordring til eleverne omkring en problemstilling i virksomheden. Denne problemstilling optages/filmes. Vi har besluttet, at emnet for dette års camp er bæredygtighed
  2. Være til stede for at svare på spørgsmål (kl. 10-11) ifm. at problemstillingen gives til eleverne d. 23. november eller 25. november
  3. Være sparringspartnere for eleverne i det omfang det er muligt d. 23. eller 25. november
  4. Se oplæg fra elever d 24. eller 26. november (kl. 12-15)
  5. Stille gode præmier til rådighed for vindergruppen (6 stk. á ca. 500 kr.)

 Vi i styregruppen vil meget gerne fortælle mere og hjælpe med at udforme en udfordring.

Styregruppen for InnoCamp:
Majbritt Larsen(22401446), Rico Knudsen(21314438) og Jørgen Juul(22897746)